FOTODENUNCIA ON-LINE

Convencidos de que a presión pública é un dos mecanismos mais efectivos para producir cambios necesarios para a mellor protección do plantea, desenrrolamos un novo apartado de participación cidadan para o medio ambiente.

Queremos implicar a toda a cidadanía para frear a crecente degradación do medioambiente do planeta. Todos somos testemuñas das constantes violacións medioambientais que se producen, a diario, ao noso arredor.

A través deste mecanismo, daremos publicidade as tuas testemuñas fotográficas, creando así presión social na defensa do medioambiente e divulgando as deficitarias situacións nas que se desenrrolan numerosas actividades humanas hoxe en día.

O novo obxectivo non é outro que sensibiliar a poboación sobre a realidade medioambiental, aportando datos concretos. Unha vía directa e efectiva para poñer o teu graiño de area pola defensa do planeta.

Podes enviarnos todas as fotos que queiras ao noso correo electrónico, recorda que debes aportar os seguintes datos:

- Descrición
- Lugar e data de realización da fotografía
- Persoa de contacto

A TÚA PARTICIPACIÓN É NECESARIA. Estamos esperando o teu envío.

O NOSO MAPA DE FOTODENUNCIAS:


0 comentarios:

Publicar un comentario